Python – operatory i operacje na zmiennych

Mamy już narzędzia, znamy typy zmiennych, możemy brać się za operatory i operacje – a jest tego całkiem sporo. Na szczęście większość już wszystkim znana.

Operatory arytmetyczne

OperatorOpisPrzykładowa operacjaWynik
+dodawanie2 + 24
odejmowanie2 – 20
*mnożenie2 * 24
/dzielenie5 / 22.5
//dzielenie całkowite5 // 22
%reszta z dzielenia5 % 21
**potęgowanie2 ** 38

Kolejność wykonywania działań

Działania są wykonywane podobnie jak uczą na matematyce – potęgowanie najpierw, później mnożenie i dzielenie, na końcu dodawanie i odejmowanie. Od lewej do prawej. Zmianę tej kolejności można wymusić nawiasami. Przykład:

I na koniec ciekawostka – operatorów + i * można w ograniczonym stopniu używać na łańcuchach znaków.

Dodawanie łańcuchów znaków daje w efekcie sklejanie tekstu. Dodawany tekst musi być zmienną typu string lub znakami wziętymi w apostrofy/cudzysłów. Jeżeli spróbowalibyśmy po prostu dodać liczbę – interpreter zwróci błąd, co widać na ostatnim przykładzie:

Mnożenie zaś… Po prostu zwielokrotni nam łańcuch:

Pełną listę priorytetów operatorów znajdziesz w oficjalnej dokumentacji: 5.14 Zestawienie (python.org)

Operacje na zmiennych

Znamy już operatory, poznaliśmy zmienne i ich typy – możemy połączyć teorię z praktyką;) Pythona można oczywiście używać jak kalkulator, ale po to mamy zmienne, żeby nam się nie mieszało i żeby nie trzeba było ciągle przepisywać całych działań. Na przykład możemy sobie rachunki policzyć – tym razem użyjemy funkcji print() do wyświetlenia zmiennej:

Zapomnieliśmy jednak o ogrzewaniu – mając już dotychczasowe wyliczenia zapisane w zmiennej rachunki wystarczy ją tylko powiększyć o ogrzewanie:

Możemy również przypisać taką samą wartość do kilku zmiennych naraz i później na nich osobno operować. Niech przykładem będą poniższe obliczenia – zakładaliśmy, że bazowe rachunki w styczniu i lutym były takie jak zwykle, ale w styczniu było 120 ponad plan, w lutym 140 ponad plan. A później wpadliśmy na pomysł, żeby policzyć rachunki za cały kwartał (przy okazji wyszło, że w marcu nie płaciliśmy telefonu):

A jeszcze na koniec jakby nas naszło policzyć średnie miesięczne rachunki:

Teraz tak na prawdę na koniec jeszcze – ile dziennie kosztują nas rachunki:) Czyli średnie miesięczne mnożymy razy ilość miesięcy i dzielimy przez ilość dni w roku.

Zmienna – jak już we wcześniejszej części było widać – może też być łańcuchem znaków. Jest to jednak temat na osobny wypis, ponieważ właściwości łańcuchów dobrze omówić w parze z operacjami wyświetlania i pobierania danych od użytkownika.


W następnym odcinku opowiem o łańcuchach znaków w Pythonie.

Nie bądź lama, udostępnij;)